Visie en achtergrond

Eerst weten wie je bent, dan met vertrouwen de wijde wereld in

Wat wij belangrijk vinden

Het Delphi model is het meest gangbare model waarmee hoogbegaafdheid in beeld wordt gebracht. Het Nederlandse schoolsysteem is sterk gebaseerd op cognitieve ontwikkeling. Zoals in het model te zien is, is een groot deel van hoogbegaafdheid juist ook die creatieve, scheppingsgerichte kant. We zien dan ook dat veel hoogbegaafde kinderen op school afhaken, omdat die kant onvoldoende aan bod komt. Daarbij is de schoolstof lineair opgebouwd en worden er weinig verbanden gelegd tussen verschillende vakgebieden. Deze kinderen denken juist vaak vanuit concepten met een voorkeur voor divergente strategieën.

Delphimodel_650_3581

Brene Brown

Daarnaast is uit onderzoek bekend dat minderheidsgroepen minder gemakkelijk een gezond zelfbeeld ontwikkelen, omdat zij zich onvoldoende kunnen spiegelen. Op school krijgen ze veelal terug van leeftijdgenoten dat ze anders zijn, ze maken minder gemakkelijk contact met anderen en ze missen soms aansluiting bij de onderwijsmethode. Dit kan bijdragen aan een negatief zelfbeeld. Voor een minderheidsgroep als hoogbegaafde leerlingen is peercontact met gelijkgestemden is daarom erg belangrijk. Dit onderlinge contact en het spiegelen levert een positieve bijdrage aan de identiteitsontwikkeling.

Context heeft zeker niet alleen betrekking op school (onderwijs). Het (tijdelijk) vastlopen kan ook plaatsvinden binnen de thuissituatie, of vanuit een levensloopperspectief. Inzicht in mogelijke oorzaken is hierin belangrijk, het liefst vanuit preventief perspectief zodat een jongere niet volledig vastloopt. Door de oorzaken te onderzoeken kan richting worden gecreëerd waar mogelijkheden liggen.

Homogene en heterogene groepen

Uit onderzoek is gebleken dat pesten vooral voorkomt in homogene groepen. Op het moment dat iedereen hetzelfde moet doen, valt afwijking op. In heterogene groepen is er veel meer mogelijkheid om jezelf te zijn. Immers, iedereen is anders qua leeftijd, gender, achtergrond, intelligentie, etc. Wanneer er genoeg mogelijkheid is (geweest) om te spiegelen in de peergroep, en identiteit op een veilige manier is ontwikkeld, wordt het gemakkelijker om met verschillende mensen om te gaan en binnen groepen jezelf op een ontspannen manier te verhouden tot de anderen. Dit helpt bij het aanvaarden van het ‘anders zijn’. Samen met de hb-jongeren zoeken we naar een context waarin zij kunnen floreren. Mooi artikel van Rutger Bregman

Onze werkwijze

Alles wat we doen is maatwerk en de behoefte van de jongere staat centraal.  Wanneer dit ten goede komt aan de ontwikkeling, zoeken we bijvoorbeeld contact met anderen die individuele jongeren kunnen leren goed te worden in dat waar ze een passie voor hebben.

Hoe dat er precies uitziet, wie we daarvoor nodig hebben, dat weten we nog niet. Dat hangt af van de behoeften van iedere jongere die we bij ons welkom mogen heten. Een van onze belangrijkste eigenschappen is dan ook onzekerheidsvaardigheid. We weten nog niet wat we gaan doen en wat we daarvoor nodig hebben, aan wie we een jongere kunnen koppelen of hoe lang we daarvoor nodig hebben. We laten ons leiden door degenen die we voor ons hebben.

Onder Over Peerplex lees je meer over de methodes die we tot onze beschikking hebben.

Hoogsensitief en introvert


Download de uitgangspunten van Deep Democracy hier.

We richten ons met name op jongeren die moeilijk aansluiting vinden. Je zou ze introvert of hoogsensitief kunnen noemen. In onze cultuur hebben de extraverten het veelal voor het zeggen, terwijl het natuurlijk niet zo is dat alleen die groep de beste ideeën heeft. Omdat wij weten dat introverten vaak aan het kortste eind trekken, gaan we bij Peerplex uit van de principes van Deep democracy: de wijsheid van de minderheid. Democratische beslissingen gaan uit van de meerderheid. Deep democracy richt zich juist extra op de minderheid, want als je je interesseert waarom die minderheid bijvoorbeeld tegen een besluit is, kan je veel leren en je besluit nog veel beter maken.

Lees hier verder over introverten. En zie ook een treffende post van Judith Keizer, psychologe, over hoogbegaafde meisjes.

Veerkracht en omgeving


Download the seven elements of trust hier.

We hebben als doel jongeren te helpen veerkrachtiger te worden. Veerkracht is niet aangeboren, het hangt af van verschillende factoren. Peercontact speelt een belangrijke rol bij de opbouw van veerkracht en een stimulerende, veilige omgeving is daarbij helpend.

Kijk hier de oratie van prof. dr. Anne-Laura van Harmelen, hoogleraar Brein, Veiligheid en Veerkracht bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Neem contact met ons op

Wil je meer informatie over de mogelijkheden, wil je een keer (kosteloos) een groep bijwonen, heb je vragen over onze werkwijze? Neem contact met ons op via het formulier.

Naam(Vereist)
Ik meld me aan voor de nieuwsbrief van
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.